[Weer] [Kapsels] [Dieren] [Planten] [Paramaribo] [Nederland] [Reacties] [Links]

Home

Wat is er gebeurd?

De Kajana School

Het dorp Kajana

Het land Suriname

Tik, tik, wie ben ik ...

Archief

Collega Anneke

Contact informatie

Wensenlijst

De Kajana School:
 
Dit is de school in het dorp Kajana te Suriname.
De school heeft ongeveer 100 leerlingen in de leeftijd van 4 t/m 15 jaar.
Dat middelbare schoolkinderen ook op deze lagere dorpsschool zitten komt, omdat er in het binnenland van Suriname geen middelbare scholen zijn. Paramaribo is met 1 uur vliegen of 1-2 dagen met de boot te ver weg.
 
Op de school wordt les gegeven in het Nederlands, de voertaal in Suriname.
 
De school bestaat uit 2 gebouwen: n kleutergebouw en n hoofdgebouw.
Naast de school staan 3 leerkrachtenwoningen voor de Nederlandse leerkrachten.
De 4e leerkracht woont in een hut op gastenverblijf Kosindo.
De lokale leerkrachten wonen in het dorp.
 
De school staat onder bestuur van de EBGS, Stichting Onderwijs Evangelische Broeder Gemeente Suriname te Paramaribo.
 
De Kajana School is een dependance van de school in Djumu.
 
 
De kinderen en leerkrachten, 7 april 2006.
 
 
 
 
De Kajanaschool, met links de leerkrachtenwoningen.
 
 
 
De kleuterschool genaamd: Kleuterhut Anja.
 
 
Van links naar rechts, Jan, Jenny, Anneke, Frits.
Juffrouw Marion ontbreekt op de foto, zij is in Suriname.
 
 
Het team 2005-2006 van links naar rechts,
Bas, Jenny, Frits, Anneke (zittend), Jan, Marion.
 
Het vakantierooster 2005 - 2006
 
Kerst         vrijdag        23-dec       woensdag    4-jan
Pasen        donderdag     3-apr       maandag      1-mei
Pinksteren  zaterdag       3-jun        dinsdag       6-jun
Zomer        zaterdag     19-aug
 
Feestdagen
Onafhankelijkheidsdag        vrijdag         25-nov
Holi Paagwa                     woensdag     15-mar
Dag van de arbeid             maandag        1-mei
Dag van Nat.eenheid         zaterdag         1-jul
Dag van Imheemsen          woensdag       9-aug
 
Er zijn 2 lokale leerkrachten.
 
Meneer Frits, het hoofd van de school.
Juffrouw Marion, de kleuterleidster.
 
Sinds 2003 zijn mede door de Stichting Kayana uit Nederland Nederlandse leerkrachten werkzaam op deze school.
 
Dit zijn geweest:
Juffrouw Helga (2003-2004), Juffrouw Anja (2005, 5 maanden) en Meneer Thijs (2004-2005).
 
Voor het schooljaar 2005-2006 worden dit:
Juffrouw Anneke, Meester Jan en Juffrouw Jenny (ik dus).
Per februari ook Meester Bas.
 
Anneke, Jan en ik zullen in ieder geval voor 1 schooljaar het team van de lokale schoolkrachten komen versterken. Bas vanaf februari 2006.
 
Wanneer er geen Nederlandse leerkrachten zijn runnen de 2 lokale leerkrachten de school.
 
Stages:
In oktober 2005 zijn van de PABO te Gouda 2 stagiaires voor 3 weken op de school geweest.
 
Na het schooljaar 2005 - 2006?
 
Er zijn voor het nieuwe schooljaar 2006 - 2007, de 2 lokale leerkrachten juffrouw Marion en meneer Frits. Meester Bas blijft. Daarbij komt er vanuit Nederland 1 nieuwe leerkracht.
 
Er is een toezegging gedaan door de directeur van de EBGS, voor 4 Surinaamse (Saramaccaans sprekend) leerkachten en een ambulant schoolhoofd, voor de school in Kajana.
 
Het schoolreglement:
 
 
Het reglement Kajanaschool.
 
 
In de rij voor brooduitdelen.
 
 
De mand met brood.
 
 
Broodproject.
 
De kinderen in Kajana krijgen (net als zo veel kinderen in dit en vele andere gebieden), thuis 1 of 2 maaltijden. Dit is dan 's avonds meestal rijst/casave met vis en wat groente, als de oogst goed is van de kostgrondjes. (2006 veel oogst verloren gegaan door de hoge waterstanden, 6 mei en 5 juni).
 
Aangezien het alom bekend is dat je veel beter presteert met een volle maag, is er een broodproject in het leven geroepen.
Dit houdt in dat alle kinderen 's morgens voor de school begint 1 broodje krijgen.
 
Een lokale bakker bakt het brood voor de kinderen een geeft een korting van SRD 0,10 per broodje.
 
1 broodje komt dan op: SRD 0,40.
Nu mag iedereen even snel gaan rekenen.
 
Er zijn ongeveer 100 kinderen, elk kind 1 broodje, 5 dagen in de week.
 
Dat is 0,40X5x100 = SRD 200,= per week. (ongeveer 60 euro).
 
Gelukkig ontvangt de school, van de toeristen die hier komen, hier een gulle vrijwille bijdrage voor.
 
U allen namens de kinderen hartelijk dank.
 
Wanneer u dit project vanuit Nederland wenst te ondersteunen kunt u het beste contact opnemen met Stichting Kayana te Spijkenisse.
 
Wilt u de school direct sponsoren dan kunt u dit doen op:
Volks Credietbank - Paramaribo - Suriname
bankrekeningnummer: 12.71.10.240
t.n.v. Kajana School - Kajana - Gran Rio
Schoolhoofd de heer Dinge.
 
Project Haagse Hoge School.
 
Er is op de Haagse Hoge School te Den Haag een project gestart in samenwerking met De Vlierboom basisschool uit Den Haag en de school in Kajana.
Het doel van dit project is om kinderen via de moderne communicatie middelen van nu met elkaar in contact te brengen. (e-mail, MSN)
 
Het probleem wat hierbij speelt is dat tot op heden Kajana niet beschikt over een telefoonverbinding/satelietverbinding.
 
Sinds 31 maart zijn er mensen van Telesur in het gebied om de voorbereidingen te treffen voor het plaatsen van de communicatieverbindingspalen.
Er komt in het dorp De Bo, naast Kajana een paal van 70 meter.
In de dorpen Ligorio en Stonhoekoe een paal van ieder 20 meter.
 
Er is ook sprake van een telecommunicatiecentrum met hieraan ook internetverbinding, dit komt in het dorp De Bo.
 
Op 4 april komen de ministers van Regionale Ontwikkeling en van Transport, Communicatie en Toerisme om officieel de stukken te ondertekenen.
De minister van Regionale Ontwikkeliing wil zich hard maken om de telecommunicatie met 130 dagen gerealiseerd te hebben.
 
Er is dus een begin gemaakt met de realisatie, men verwacht dat omstreeks november 2006 de verbinding tot stand is gekomen.
 
Ook is de (zonne)energievoorziening hier een groot probleem. De computers die uit Nederland zijn gekomen, zijn opgehaald.
 
Voor wat betreft alle sponsors en medewerking, vanuit Nederland is dit aanwezig. Het ziet er hoopvol uit.
 
We wachten in Kajana met spanning af wanneer de eerste telefoontjes gepleegd kunnen worden.
 
De indeling per februari 2006:
 
Kleuters -> juf Marion
23 leerlingen, leeftijd 4 - 7 jaar
11 jongens, 12 meisjes
 
1e klas -> juf Jenny+meneer Frits
29 leerlingen, leeftijd 6 - 11 jaar
12 jongens, 17 meisjes
 
2e klas -> juf Anneke
17 leerlingen, leeftijd 7 - 12 jaar
10 jongens, 7 meisjes
 
3e klas -> meester Bas
11 leerlingen, leeftijd 8 - 13 jaar
8 jongens, 3 meisjes
 
4e klas -> meester Bas
9 leerlingen, leeftijd 10 - 15 jaar
5 jongens, 4 meisjes
 
5e klas -> meester Jan
5 leerlingen, leeftijd 11 - 15 jaar
5 meisjes
 
6e klas -> meester Jan
3 leerlingen, leeftijd 13 - 16 jaar
1 jongen, 2 meisjes
 
Totaal aantal leerlingen 97
 
 
***